MNU management en organisatieadvies bv

Voor georganiseerde ict


marcel van nunen
> het resultaat doet er toe
> ruimte waar het kan, strak waar nodig

Vanaf 2008 hoofd Architectuur en Strategie bij een overheidsorgaan voor ict van nationaal economisch en maatschappelijk belang.

Eerder programmamanager voor het vernieuwen van de productie, en voor het reorganiseren van een omvangrijke overheidsdienst.

Meer dan 20 jaar actief in ict en organisatieadvies.

Met ervaring in het besturen van stichtingen voor innovatieve programma's.

> . . . . .